Narodowy Dzień Polaków ratujących Żydów

Narodowy Dzień Polaków ratujących Żydów.

W hołdzie Polakom – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Polski – Rzeczypospolitej Przyjaciół, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady – stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 17 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Festiwal Psalmów Dawidowych 2017

W dniach 24, 25, 27 sierpnia i 2,3 września 2017 r. odbył się Festiwal Psalmów Dawidowych, którego głównym celem było uhonorowanie Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

Prezentujemy PODSUMOWANIE wszystkich wydarzeń związanych z Festiwalem, ciesząc się, że wspólnie mogliśmy oddać hołd Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata poprzez chrześcijańsko-żydowską muzykę wykonaną przez:
Yakkov Lemmer – światowej sławy kantora żydowskiego
Menachem Bristowski – światowej sławy pianista
Adam Strug z Zespołem Monodia Polska
Chór „Psalmodia” z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
Chór wokalny „Soul” z Sanoka
Magdalena Kołcz – wybitna skrzypaczka z Podkarpacia
Aneta Czach – wybitna pianistka z Podkarpacia
Piotr Rubik z Solistami, Chórem i Orkiestrą Symfoniczną z repertuarem „The best of”
oraz niezapomniane spotkanie z Honorowym Gościem Festiwalu Zygmuntem Rolatem, ocalałym z holocaustu

Utwór powstał w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2017” – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”